top of page

למה צריך?

 • בזבוז שעות עבודה רבות בחיפוש ואיסוף נתונים

 • אין ניתוח מקצועי של נתונים Data analyze לקבלת החלטות מושכלות

 • סרבול בעבודה עם מספר מערכות לא מסונכרנות

 • אין מנגנון מעקב אחרי ביצוע מטרות ויעדים והתקדמות בת"ע מרמת תלמיד

 • עומס גדול בעבודת מורה , בעל תפקיד , מנהל

חדר עבודה וירטואלי כתשתית לקבלת החלטות ולביצוע מיטבי

תשתית קבועה מעודכנת

וזמינה של בסיס נתונים

Screen Shot 2022-12-21 at 13.05.05.png
Screen Shot 2022-12-21 at 13.00.57.png

עיסוק בבסיס הנתונים

מערכת מסר טכנו פדגוגיה

איזון המאפשר עיסוק במהויות וצמחיה

מרכז הכובד בעבודת ארגון עוסק בבסיס הנתונים
אין פניות לשאר התהליכים

מה נקבל?

 • ניהול יעיל של הארגון  ,פיזי ווירטואלי

 • ניהול משאבים ותקציבים מבוסס נתונים (גפ"ן)

 • תשתית מסד נתונים מסונכרן ומעודכן אונליין.

 • זמינות ונגישות לנתונים ולת"עמכל מקום בכל זמן

 • בסיס לאקוסיסטםארגוני (פיזי ווירטואלי: )

 • ת.ע מבוססת נתונים ,מדידה  ,הערכה ומעקב

 • עבודה על רצף גיל (לידה -י"ב)

חדר עבודה וירטואלי

מערכת מאובטחת ומוצפנת מיישמת את רמות אבטחת המידע הגבוהות ביותר שיש כיום בשוק. נבחנה ואושרה לשימוש על ידי משרדי הממשלה ונבדקת על בסיס קבוע

מערכת One-stop-shop בעלת יכולת התחברות לכלל מערכות הארגון הקיימות ומקורות נתונים לשם ייעול תהליכים ארגוניים ועיבוד מידע ללא הגבלה ביכולת הצמיחה ואגירת מידע

ניתוח אירועים  – המערכת אוגרת ומאפשרת ניתוח נתונים והצגת סטטיסטיקות לטיפול ממוקד בקידום מטרות ויעדים

מערכת וירטואלית בענן המאפשרת גישה מכל מקום ובכל שעה כפונקציה של הרשאות, וכן העברת מידע בזמן אמת

מערכת שליטה ובקרה חדשנית ומתקדמת לניהול כלל תהליכי העבודה, היתוך נתונים וניתוח בי דאטה כתשתית לקבלת החלטות ולביצוע מיטבי 

בניית  יחידות לימוד, קורסים והשתלמויות, הכוללות תוכן טקסט, וידאו, מצגות, סרטונים ועוד. ניתן ליצור מבחנים על בסיס זמן וקבלת ציון מינימאלי ולנהל את כל ציוני הנבחנים

איך זה עובד?

חדר עבודה וירטואלי

מעטפת ליווי והדרכה פדגוגית, ניהולית וארגונית

פיתוח כלי מדידה, הערכה ובקרה

דשבורד פדגוגי, ארגוני וניהולי

אפליקציה

תכנית עבודה

הערכה ומדידה

בנייה של כלי הערכה מסונכרנים ומבוססים פדגוגיה מרמת תלמיד, מורה, ביה"ס, מפקח, מחוז

בניית שבלונה לת"ע: מטרות, יעדים, תשומות, תפוקות, מדדי הצלחה, מעקב תכנון מול ביצוע

גמישות ביצירת תמונת מצב, ממשקים, פילוחים, הצלבת נתונים עפ"י דרישות לקוח מכל מקום ובכל זמן

bottom of page