top of page

תכנון, יעוץ ופיקוח

חברת "מסר" הנה חברה למתן שירותי תכנון וייעוץ בכל תחומי התקשורת והמחשוב, החברה הוקמה בשנת 1999 ומומחיה עוסקים בתחום התקשורת מעל 25 שנה במסגרת אזרחית וצבאית וכן בתחום הייעוץ לחברות וארגונים.

מזה שני עשורים מייעצת חברת מסר ללקוחותיה בכל תחומי התקשורת והתשתיות, התקנת מערך תקשורת פאסיבי/ אקטיבי בעת הקמת מבנים חדשים, תקשורת נתונים והקמת ושדרוג מרכזיות וכן הקמת ושדרוג מוקדי שירות לקוחות ומוקדי 106, תכנון אתרי DC ו DR וביצוע קונסולידציה למערך התקשורת בין אתרי החברה/ הרשות. כל פרויקט מתחיל לאחר ביצוע סקר אתר מקיף ומיפוי אזורי עניין בהתאם לנדרש. לרבות פיקוח על ביצוע הפרויקטים בהתאם לצרכי הלקוח.

בעשור האחרון עם התקדמות הטכנולוגיה והיכולת לפרוס תשתית אופטית רחבה בנוסף לתשתיות הנחושת, מספקת חברת מסר יעוץ לרשויות רבות ברחבי הארץ בתחומי העיר החכמה.

כיום מספקת חברת מסר יעוץ לרשויות וגופים מוסדיים בכל הארץ בכל הקשור לתשתיות תקשורת ומחשוב:

  • תכנון פריסת סיבים אופטיים

  • תכנון חדרי שרתים ואתרי DR

  • תכנון ויעוץ להקמת מערך שו"ב מתקדם

  • תכנון ויעוץ לפריסת מצלמות לאחר ביצוע סקר אתר מקיף

  • קישור המצלמות למערכת השו"ב המרכזית

  • תכנון פריסת נקודות WI FI ברחבי הרשות

  • אבטחת מידע ברמה גבוהה ומתקדמת

  • חברת מסר הנה ספק מאושר של משרד הביטחון.

לרשות החברה ידע וניסיון בכתיבת מכרזים /RFP  / RFI לעשרות פרויקטים בתחום התקשורת והמחשוב.

תהליך כתיבת המכרז והכנתו כוללים הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות, מפ"ל ותנאי סף. התהליך כולו נעשה בשיתוף מלא עם המנמ"ר והצוות הטכני וכמובן עם מחלקת הייעוץ המשפטי.

אופטימיזציה מיטבית למערך התקשורת ובחינת פתרונות ייעול וחיסכון להוצאות התקשורת השוטפות.

ניהול מו"מ מול ספקי התקשורת והמחשוב בעת בצורך.

חברת מסר הנה ספק מאושר של משרד הביטחון.

bottom of page