top of page
Screen Shot 2024-02-18 at 10.25.07.png

Κυβερνοασφάλεια

Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε μαζί σας για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά σας στην κυβερνοασφάλεια
προστατέψτε τα πολύτιμα περιουσιακά σας στοιχεία και επιτρέψτε στον οργανισμό σας να ευδοκιμήσει στο σημερινό ψηφιακό τοπίο. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε πώς οι υπηρεσίες μας μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στον οργανισμό σας να βρίσκεται μπροστά από τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Training course
Εκπαίδευση & Επίγνωση

Πιστεύουμε ότι οι καλά ενημερωμένοι και προσεκτικοί υπάλληλοι είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης εξοπλίζουν το προσωπικό σας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον εντοπισμό και τον μετριασμό των κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Μέσω διαδραστικών εργαστηρίων, ενοτήτων ηλεκτρονικής μάθησης και προσομοιωμένων επιθέσεων, δίνουμε τη δυνατότητα στο εργατικό δυναμικό σας να γίνει προληπτικοί υπερασπιστές έναντι των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Gaming Club
Το CISO ως Υπηρεσία
(καθοδήγηση)

Προσφέρουμε το CISO ως Υπηρεσία, διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός σας έχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία ανώτατου επιπέδου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας χωρίς την ανάγκη πλήρους απασχόλησης Chief Information Security Officer. Οι έμπειροι CISO μας παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, αξιολόγηση κινδύνου, σχεδιασμό αντιμετώπισης περιστατικών, ανάπτυξη πολιτικής και συνεχή υποστήριξη για τη βελτίωση της στάσης σας στον κυβερνοχώρο.

Image by FlyD
Προληπτική Άμυνα

Στο σημερινό δυναμικό τοπίο απειλών, η προληπτική άμυνα είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι υπηρεσίες προληπτικής άμυνας περιλαμβάνουν συνεχή παρακολούθηση, ανάλυση πληροφοριών απειλών και προληπτική αναζήτηση απειλών για τον εντοπισμό και την πρόληψη επιθέσεων προτού προκαλέσουν σημαντική βλάβη. Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες και μεθοδολογίες για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των αναδυόμενων απειλών, ελαχιστοποιώντας τις πιθανές επιπτώσεις στον οργανισμό σας.

SWAT Team
Αντιμετώπιση περιστατικού

Οι υπηρεσίες μας απόκρισης συμβάντων διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός σας είναι έτοιμος να χειριστεί και να μετριάσει αποτελεσματικά συμβάντα ασφαλείας. Η εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης συμβάντων είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο για να ανταποκριθεί γρήγορα σε συμβάντα, να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές, να διερευνήσει τις βαθύτερες αιτίες και να εφαρμόσει μέτρα αποκατάστασης. Σας βοηθάμε να επαναφέρετε γρήγορα τις λειτουργίες και διασφαλίζουμε ότι το περιστατικό δεν θα επαναληφθεί.

Image by Luther.M.E. Bottrill
Σχεδιασμός Κυβερνοασφάλειας

Οι υπηρεσίες σχεδιασμού ασφάλειας στον κυβερνοχώρο εστιάζονται στη δημιουργία ισχυρών και ανθεκτικών αρχιτεκτονικών ασφαλείας που ευθυγραμμίζονται με τις μοναδικές απαιτήσεις του οργανισμού σας. Διεξάγουμε ολοκληρωμένες αξιολογήσεις, αναπτύσσουμε προσαρμοσμένα πλαίσια ασφαλείας και βοηθούμε στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Ενσωματώνοντας την ασφάλεια σε κάθε πτυχή της υποδομής σας, σας βοηθάμε να δημιουργήσετε μια ισχυρή βάση για τα ψηφιακά σας στοιχεία.

control-room-with-multiple-monitors-lot-screens-wall-generative-ai.jpg
Εναντίον Ασφάλεια

Οι αντίπαλες υπηρεσίες ασφαλείας μας υιοθετούν την προοπτική ενός χάκερ για τον εντοπισμό τρωτών σημείων στα συστήματα, τα δίκτυα και τις εφαρμογές σας. Οι ηθικοί χάκερ μας χρησιμοποιούν εξελιγμένες τεχνικές για την προσομοίωση επιθέσεων στον πραγματικό κόσμο και την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του οργανισμού σας έναντι αυτών. Παρέχουμε λεπτομερείς αναφορές και συστάσεις για να σας βοηθήσουμε να ενισχύσετε την άμυνά σας και να παραμείνετε ένα βήμα μπροστά από πιθανούς αντιπάλους

Image by Dmitriy
Cloud Security Assessment

Καθώς οι οργανισμοί υιοθετούν όλο και περισσότερο λύσεις που βασίζονται σε σύννεφο, η ασφάλεια των περιβαλλόντων cloud γίνεται πρωταρχικής σημασίας. Οι υπηρεσίες μας αξιολόγησης ασφάλειας cloud σάς βοηθούν να αξιολογήσετε τη θέση ασφαλείας της υποδομής σας στο cloud, να εντοπίσετε εσφαλμένες διαμορφώσεις και να εφαρμόσετε βέλτιστες πρακτικές. Βοηθάμε στην ασφάλεια των εγγενών εφαρμογών του cloud, της αποθήκευσης δεδομένων και των ελέγχων πρόσβασης, διασφαλίζοντας ότι τα περιβάλλοντα cloud σας παραμένουν ανθεκτικά έναντι των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Image by Kanchanara
Ransomware Defense

Οι επιθέσεις ransomware συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική απειλή για οργανισμούς. ΕμείςΠροσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες άμυνας ransomware για την προστασία των κρίσιμων δεδομένων και συστημάτων σας. Χρησιμοποιούμε προληπτικά μέτρα, όπως αξιολογήσεις ευπάθειας, εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια, λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης και σχεδιασμό απόκρισης συμβάντων για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο περιστατικών ransomware και να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε γρήγορα εάν στοχεύσετε.

Image by Onur Binay
Συμμόρφωση GRC

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του κλάδου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας. Οι υπηρεσίες GRC (Διακυβέρνηση, Κίνδυνος και Συμμόρφωση) σάς βοηθούν να πλοηγηθείτε σε περίπλοκα ρυθμιστικά τοπία, να αξιολογήσετε τις απαιτήσεις συμμόρφωσής σας και να εφαρμόσετε τους κατάλληλους ελέγχους. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για την ανάπτυξη στρατηγικών συμμόρφωσης, τη διεξαγωγή ελέγχων και τη δημιουργία πλαισίων για την αποτελεσματική εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων

control-room-with-multiple-monitors-lot-screens-wall-generative-ai.jpg
Ασφάλεια Εφοδιαστικής Αλυσίδας

μικρόΗ διασφάλιση της αλυσίδας εφοδιασμού σας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη των δεδομένων και των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού σας.Οι υπηρεσίες μας για την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας σάς βοηθούν να αξιολογήσετε και να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τρίτους προμηθευτές και συνεργάτες. Διεξάγουμε διεξοδικές αξιολογήσεις, καθορίζουμε απαιτήσεις ασφάλειας και εφαρμόζουμε προγράμματα διαχείρισης κινδύνου προμηθευτών, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να διατηρήσετε ένα ισχυρό και αξιόπιστο οικοσύστημα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

bottom of page