top of page

έργα

Η εταιρεία Messer υπό τη διεύθυνση του Yoram Bibish, ανώτερου συμβούλου ΤΠΕ, πρωτοστατεί στην αναβάθμιση της υποδομής επικοινωνιών και υπολογιστών από το 1999. Παρακάτω περιγράφονται τα έργα που πραγματοποιήθηκαν από τους ειδικούς της εταιρείας Messer τα τελευταία χρόνια:

Sami Shimon College // Συμβουλευτική και σύνταξη προσφορών για έργα επικοινωνίας και υπολογιστών
 • Σχεδιασμός ενός έργου συστήματος τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα του προέδρου του κολεγίου.

 • Εξέταση υπερσύγχρονων λύσεων ΤΠΕ για το κολέγιο που θα εξυπηρετεί τους φοιτητές του κολεγίου και τους υπαλλήλους του μέσω διαφόρων εταιρειών όπως η Cisco, η Mer Group και άλλες.

 • Σύνταξη σχεδίου για το σχεδιασμό του νέου συγκροτήματος Data Center της κύριας τοποθεσίας του κολεγίου στην Be'er Sheva, συμπεριλαμβανομένων μονάδων ψύξης εντός σειράς, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους επίβλεψης της εκτέλεσης του έργου στο πεδίο από τον Roni Ozari - ειδικός εκ μέρους της εταιρείας Messer με μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και τη δημιουργία χώρων DR και DC.

 • Συμβουλευτική και σχεδιασμός για την αναβάθμιση των υποδομών εταιρικής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τις δύο εγκαταστάσεις του κολεγίου στη Beer Sheva και στο Ashdod, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης διαγωνισμού για την αναβάθμιση των υποδομών επικοινωνίας που κέρδισε η Bezeq International. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης, δημιουργήθηκε ένα υπερσύγχρονο δίκτυο Metro Extreme και ο πελάτης εξοικονομούσε μηνιαίο κόστος ύψους χιλιάδων σέκελ.

 • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για διαγωνισμούς στον τομέα της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των εκτυπωτών και των πολυμέσων.

Δήμος Χάιφα // Ανάπτυξη υποδομής για κάμερες και Wi-Fi
 • Εκπόνηση master plan για μια έξυπνη πόλη με τη σύνταξη προσφορών για την επιλογή εκτελεστικών εργολάβων στους τομείς των ΤΠΕ:

  • Διαγωνισμός που καλύπτει όλους τους τομείς της έξυπνης πόλης, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και των εφαρμογών της έξυπνης πόλης. Το έργο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σταδιακά ανάλογα με τις γειτονιές της πόλης.Ο διαγωνισμός γράφεται αυτές τις μέρες σε πλήρη συνεργασία με τις δημοτικές αρχές - το τμήμα μηχανικών και το τμήμα πληροφορικής.

  • Διαγωνισμός για την κατασκευή συγκροτήματος πολυμέσων με οθόνη τοίχου στο κέντρο έκτακτης ανάγκης.

 • Η διαβούλευση περιλαμβάνει συντονισμό με εργολάβους, παρόχους επικοινωνίας, αρχιτέκτονες και μηχανικούς και την εκτέλεση πλήρους συντονισμού του συστήματος,

 • Έμφαση στην τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου για την υποχρέωση υποβολής προσφορών (συνέδριο προμηθευτών, απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων, βοήθεια στην επιλογή του νικητή και άλλα).

Azrieli Towers Tel Aviv, το τετράγωνο κτίριο // Σχεδιασμός δωματίων υπολογιστών και δικτύων LAN και WAN
 • Σχεδιασμός τοπικού δικτύου με 34 συγκεντρώσεις κορμού (μία σε κάθε όροφο) και πάνω από 10.000 χρήστες καθώς και σχεδιασμός υποδομών παθητικής επικοινωνίας βασισμένες σε οπτικές ίνες και καλώδια χαλκού.

 • Σχεδιασμός συνόλου κεντρικών αιθουσών υπολογιστών και επικοινωνίας, διαχωρισμού LAN και WAN, σχεδιασμός LAYOUT γραφείων επικοινωνίας, γραφείων διακομιστή και φάρμες διακομιστών, χαρακτηρισμός συμπληρωματικών συστημάτων. Το σύστημα εξυπηρετεί 41 ορόφους στο κέντρο Azrieli του τετραγώνου κτιρίου.

Densher and Danlog εταιρεία  // Έργο εξυγίανσης υποδομών (ενοποίηση) και σχεδιασμός DATA CENTER
 • Υλοποίηση έργου ενοποίησης σε συνεργασία με την Bezeq International για την ενοποίηση της επικοινωνιακής υποδομής του οργανισμού. Το έργο περιελάμβανε σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη περιλήψεων συζητήσεων και αναφορών δραστηριοτήτων και διανομή τους στα διάφορα μέρη του έργου Σύνδεση των τριών ιστοσελίδων της εταιρείας από όλη τη χώρα Περίπου 1000 υποκαταστήματα στον κύριο ιστότοπο.

 • Σχεδιασμός και επίβλεψη ίδρυσης Data Center στο νέο χώρο logistics και παροχή λύσεων για επικοινωνία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού των αναγκών σύμφωνα με το επιθυμητό εύρος των συστημάτων.

 • Συνεχής συντονισμός με εργολάβους, παρόχους επικοινωνίας, αρχιτέκτονες και μηχανικούς και πλήρης συντονισμός συστήματος.

Castro and Yves Roche Company // Διαρκής συμβουλευτική επικοινωνίας για τα υποκαταστήματα, τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και τον χώρο logistics
 • Σχεδιασμός για την καθιέρωση του συστήματος επικοινωνίας σε όλους τους κλάδους της νέας αλυσίδας καλλυντικών  Η YVES ROCHER περιλαμβάνει την πραγματική εκτέλεση μέσω υπεργολάβου. Σχεδιασμός και ενεργοποίηση της σύνδεσης με τον απομακρυσμένο ιστότοπο στο κέντρο logistics και στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

 • Αναβάθμιση του τηλεφωνικού κέντρου και εγκατάσταση του συστήματος C.C (Call Center) και ανακατεύθυνση πάνω από εκατό κατανεμημένες γραμμές που εισέρχονται σε καταστήματα σε όλη τη χώρα στο τηλεφωνικό κέντρο, με έμφαση στη μείωση του τρέχοντος κόστους επικοινωνίας.  

 • Σχεδιασμός αίθουσας εμβαδού 150 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας χειριστών, LAYOUT   χαρακτηρισμός συμπληρωματικών συστημάτων (έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας, πυρόσβεση αερίου, αποτροπή τρωκτικών), πλωτό δάπεδο, φωτισμός, ηλεκτρικές γραμμές και γραμμές επικοινωνίας.

Τοπικό Συμβούλιο Beer Yaakov // Διάταξη υποδομής για μια έξυπνη πόλη
 • Σύνταξη γενικού σχεδίου καθώς και διαβούλευση και συνοδεία έργου για τη δημιουργία δικτύου μετρό στο συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οπτικών ινών και ασύρματου δικτύου σε όλο το συμβούλιο, αστυνομικά τμήματα και εκπαιδευτικά ιδρύματα, για την ευημερία των κατοίκων και την προώθηση των δραστηριοτήτων του συμβουλίου.

 • Η διαβούλευση περιελάμβανε τη διεξαγωγή μιας συνολικής επιτόπιας έρευνας, τη σύνταξη μιας προσφοράς που θα περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα δίκτυα (οπτικά και ασύρματα), την προετοιμασία τιμολογίων, τις προϋποθέσεις κατωφλίου και τα κριτήρια για την επιλογή του νικητή.

 • Αυτές τις μέρες επιλέχθηκε ο νικητής για την υλοποίηση του έργου (Magalcom) και η Messer επιλέχθηκε ως η εταιρεία συμβούλων που θα συνοδεύσει το έργο.

bottom of page