הלקוחות שלנו הם ההצלחות שלנו

בין לקוחותינו נמנים עיריות, רשויות מקומיות וגופים מוניציפליים בכל רחבי הארץ, להם אנו מייעצים בתחומי התקשורת, ערים חכמות, כתיבת מכרזים וחיסכון בעלויות התקשורת

פתח תקוה
פתח תקוה
קסטרו
קסטרו
עכו
עכו
סמי שמעון
סמי שמעון
מעיני הישועה
מעיני הישועה
משרד הביטחון
משרד הביטחון
מזרחי טפחות
מזרחי טפחות
לוד
לוד
הרצליה
הרצליה
חדרה
חדרה
המרכז לבחינות ולהערכה
המרכז לבחינות ולהערכה
חיפה
חיפה
איב רושה
איב רושה
באר יעקב
באר יעקב
כרמיאל
כרמיאל
סיפור לקוח // עירית פתח תקוה
 • עריכת תכנית אסטרטגית מקיפה לפרויקט רחב היקף ורב שלבי בשיתוף חברות הנדסה גדולות לפריסת סיבים בצירים הראשיים ובמוסדות החינוך ברחבי העיר פתח תקוה בשילוב פרויקט "הגל הירוק", לאחר ביצוע סקר אתר מקיף לכל אתרי העירייה.

 • הפרויקט הנו לפריסת תשתיות תקשורת ומחשוב LAN ו WAN במוסדות העירייה ויחידות הסמך ובשצ"פים ברחבי העיר לרבות פריסת מאות מצלמות טמ"ס וקישורן למוקד העירוני ומאות יחידות ACCESS POINTS עבור WI-FI לתושבי העיר.

 • הייעוץ כולל עריכת מסמך אסטרטגיה לתחומי המחשוב והתקשורת ולאחריו כתיבת מכרזים להקמת תשתיות תקשוב פנים וחוץ לרבות מפרטים טכניים וכתבי כמויות. תוך דגש על עמידה בתנאי חוק חובת המכרזים (כנס ספקים, מענה לשאלות  ההבהרה, סיוע בבחירת הזוכה ועוד).וכן ליווי הביצוע של הפרויקט ע" הקבלנים הנבחרים לרבות השתתפות בישיבות סטאטוס שבועיות ופיקוח בשטח.

 • במסגרת התכנית הכללית- כתיבת מכרז לבחירת ספק למערכות אל פסק (UPS)

סיפור לקוח // עירית לוד
 • עריכת תכנית רב שנתית מקיפה למערך ה IT והתקשורת בבית העירייה החדש בתיאום מלא מול הדרישות האדריכליות.
 • תכנון חדר התקשורת, אתר הDR ואתר ה DATA CENTER המקומי.
 • כתיבת מכרז לשדרוג מערך התקשוב, אבטחת המידע ותקשורת הנתונים בעירייה ובחירת ספק זוכה.
 • ליווי הפרויקט לרבות השתתפות פעילה בישיבות סטאטוס חודשיות ותיאומים מול הספק ועדכון תיק אתר.
 • תכנון יעוץ וליווי פרויקט "עיר ללא אלימות": כתיבת תכנית לפריסת מצלמות טמ"ס ברחבי העיר וקישורן למערכת השו"ב העירונית ולמערכות הGIS. כתיבת תכנית לשדרוג החמ"ל והמוקד העירוני (106) וכן העתקתם לאתר חדש.
 • תכנון, יעוץ וליווי הקמת אתר DR (disaster recovery).
 • כתיבת תכנית לשדרוג מרכזיית IP Pure ושדרוג המוקד העירוני (106) והפיכת רשת התקשורת לרשת מטרו חדישה ומתקדמת, כולל כתיבת מפרטים טכניים וכתיבת חוות דעת מסכמות להצעות הספקים. באתר הראשי כ-1000 שלוחות, חיבור של למעלה מ- 200 שלוחות מרוחקות- בתי ספר, גני ילדים, ומוסדות חינוך בטכנולוגיה IPT למרכזיה.