צריכים להוציא מכרז בתחום התקשורת והמחשוב? שימו לב לנק' הבאות!

Businessmen

כתיבה של מכרז באופן מקצועי מחייבת ניסיון רב וכמובן הרבה ידע (שגם הוא נרכש מתוך ניסיון...)

גוף שמחויב לעמוד בחוק חובת המכרזים נדרש להעמיד לרשותו מחלקה משפטית או גוף חיצוני המעניק יעוץ משפטי, שיהיה אמון על הפיכת המכרז למסמך משפטי תקין. עם זאת, לעיתים ליועצים משפטיים חסר הידע הטכנולוגי הנדרש במכרזים בתחום התקשורת והמחשוב. לכן נדרש להם יועץ מקצועי המכיר היטב את השוק הרלוונטי לנושא המכרז ואשר יהיה אמון על כתיבת המכרז, עם מבט מקצועי ומפוכח על הנושאים החשובים, שהם:

המפרטים הטכניים, כתבי הכמויות, תנאי הסף המקצועיים והקריטריונים לבחירת הזוכה אשר נגזרים מתוך הכרת השוק הרלוונטי.

עריכת מכרזים מקובלת בעיקר במגזר הציבורי במטרה להבטיח בראש ובראשונה הגינות, טוהר מידות וניקיון כפיים, שהם מסמניו של ממשל תקין.

למכרז מטרות משניות כגון: העדפת תוצרת הארץ, שמירה על איכות הסביבה, קידום אוכלוסיות חלשות, קידום נשים, הגנה על זכויות העובדים. 

 

האינטרס המרכזי בהפצת מכרז הוא הבטחת ממשל תקין וכמובן קבלת מגוון הצעות מחיר "תחרותיות". מכרז מאפשר לרשות מקומית או משרד ממשלתי או כל גוף מוסדי בבואם לבצע רכש או פרויקט ביצועי גדול, להפחית הוצאות ולקבוע מראש את התנאים החשובים להם ואת רמת השירות הנדרשת.

 

כחברת ייעוץ בתחום התקשוב והטלקומיניקציה אנו כותבים מכרזים לביצוע פרויקטים לאחר סקר אתרים מקיף. הסקר כולל מידע מפורט ומצולם על המצב הקיים באתר. הסקר מתבצע ע"י יועץ תקשורת מטעם חברת מסר אשר אליו מתלווה עובד מהרשות המכיר את האתרים היטב.

תוצאות הסקר מסייעות לנו להבין ולנתח את המצב הקיים אל מול המצב הנדרש. המכרז שנכתוב יתבסס על תוצאות הסקר.

המפרט הטכני במכרז יהיה לרוב נספח לחוזה ויפרט במדויק את הדרישות הטכנולוגיות של הלקוח בפירוט לפי פרקים ותתי פרקים. לדוגמא- במכרז ל"עיר חכמה" פרק התשתיות, יחולק לתשתיות אופטיות ובו נפרט את הדרישות מהכבילה האופטית, אופי ההטמנה בקרקע: חריצה/ חציבה וכן לפרק תשתיות אלחוט ובו נפרט את טכנולוגיות האלחוט בה מעוניין הלקוח, אורכי גל, נפחים ואופן ההתקנה.

דוגמא נוספת: פרק מצלמות יפרט באופן מלא ומדוקדק את כל סוגי המצלמות הנדרשות: PTZ, LPR, רגילות, מתנייעות ועוד לרבות המפרט הטכני שלהן באופן כזה שלא יאפשר למציע להגיש הצעה למצלמה שאינה עומדת בדרישות.

תהליך כתיבת המכרז תמיד יתבצע בשיתוף פעולה מלא עם הייעוץ המשפטי של הלקוח מאחר ומכרז בתחומי התקשורת והמחשוב הוא מסמך משפטי הכולל בתוכו ידע טכני רב, אין מנוס משיתוף פעולה מלא עם הייעוץ המשפטי לשם כתיבת תנאי הסף והקריטריונים לבחירת הזוכה (המפ"ל- מסמך פנימי לבדיקה). לרוב שיתוף הפעולה יכלול ישיבות משותפות בין כל הגורמים המקצועיים, משפטיים וטכנולוגיים, תיקונים ושיופים עד לקבלת התוצאה הסופית- המכרז המלא.

לאחר הפצת המכרז לספקים הפוטנציאליים מקיימים כנס ספקים אליו מוזמן כל מי שבכוונתו להגיש הצעה במכרז ובמהלכו ניתנים הסברים נוספים או אף יוצאים לסיור שטח להכרת האתרים.

מסמך סיכום והמלצות - חשוב מאוד! מוגש ללקוח בתום קבלת המענה מכל המציעים ולאחר בחינה מדוקדקת של כל ההצעות. ראשית, נבחנת העמידה של המציע בתנאי הסף, מציע שלא עמד בתנאי הסף נפסל והצעתו אינה נבדקת. לאחר מכן ניתן ציון למציעים בהתאם לדרישות שנקבעו במפ"ל. המציע שקיבל את הציון הגבוה ביותר מוכרז כזוכה, בתנאי שעמד בכל דרישות המפרט הטכני במלואן ובכפוף לחוות דעת מקצועית של היועץ הטכני.

אנו בחברת מסר בעלי ידע מקצועי וניסיון רב שנים בכתיבת מכרזים ובעבודה משותפת עם מחלקות משפטיות.