top of page

What is SHOB (municipal control and control system) and why do we need it?

Security worker during monitoring. Video

ככול שאנו מתקינים בעיר או במרחב המוניציפלי מערכות תקשורת וביטחון ומערכות חכמות לבקרה עירונית, כך גדל הצורך באיחוד השליטה תחת מערכת אחת.

כמות החיישנים, מצלמות, WI FI ויחידות הקצה המותקנות כיום ברשויות ובערים ברחבי הארץ גדלות באופן משמעותי משנה לשנה, וכבר אנו חוזים בסיטואציות של עומס מידע, ומורכבות ניהול מערכות הרשות.

הפתרון היחידי אשר יחזיק לטווח ארוך הינו התקנת מערכת שליטה ובקרה מרכזית שתאפשר לנהל את כל המרכיבים הללו, כמו גם תאפשר מבט ברור יותר ותיתן למקבלי ההחלטות בכל הדרגים תמונת מצב אופרטיבית של כל מרכיבי הרשות. בנוסף, ולא פחות חשוב, רמת ואיכות השרות אשר ניתן לתושב, הן הפרטי והן העיסקי, ישתדרג באופן משמעותי.

המדדים באמצעותם נבחן את השיפור לאחר ישום מערכת שו"ב הם רבים. להלן כמה מהעיקריים שבהם:

 1. זמן תגובה במוקד 106 לאירועים ותקלות עירוניות

 2. יכולת הפעלת מערכות וביצוע אוטומציה

 3. יכולת לבצע קורלציה של נתונים בין מערכות

 4. יכולת הצגת נתונים עירוניים ו-GIS עירוני במוקד העירוני

 5. תקשורת מול התושב בזמן אמת

 6. שקיפות נתונים שהתושב מקבל עבור מדדי עיר חכמה ועיר בטוחה

 7. מתן תגובה בזמן אירועי ביטחון, בטיחות, תחבורה – בזמן אמת

 

מיותר לציין, שהאגפים העיקריים אשר יהנו מהתועלת במערכת הינם אגפי התפעול והביטחון במועצה. ייעול פעילות אגפים אלו דרך שימוש במערכת אחת יביא לשיפור פעילות הרשות כולה, וכתוצאה של כך שירות יעיל וטוב יותר לתושב.

בנוסף, מקבלי ההחלטות ברשות יקבלו יתרונות משמעותיים, כאשר דרך מערכת מרכזית אחת יוכלו לקבל תמונת מצב כללית או מפורטת לרמות של כל מרכיבי הרשות התפעוליים.

 

המערכת, הינה מערכת אחודה לשליטה ובקרה, תספק התממשקות יעילה עם המנגנונים הרלוונטים לניהול הרשות, הפעילים בהווה, והמתוכננים לפעול בעתיד, ואלו הן העיקריות:

 1. ממשק עם מערכות מידע ארגוניות – ERP, CRM, פיננסים, HR, מערכות ניטור IT, Active Directory, GIS וכולי.

 2. מערכת ניהול אירועי סייבר עם חיבור למערכות סייבר ואבטחת מידע.

 3. מנוע חוקים וניהול חיישנים להגדרת חוקיות, קורולציה ואוטומציה של מערכות.

 4. מודול איומים והתרעות ממקורות מידע ומודיעין חיצוניים (Open Source Intellgence), איומים ומודיעין – חיבור ל- GeoRSS, מקורות מידע של התרעות חדשות, קרן האייל, מזג אוויר, טוויטר, פייסבוק, וכול

 5. מערכת ניהול אירועים דינאמית עם מחולל טפסי אירוע משתנים על בסיס עץ החלטה, וניהול תהליך Work Flow.

 6. מנגנון סד"פ – להגדרת נהלים, פרוטוקולים ורגולציות – כולל יישום אוטומציה.

 7. מנוע GIS מתקדם ודינאמי.

 8. מודול ניהול וידאו – צפייה וניהול וידאו.

 9. תקשורת VoIP פנימית + תקשורת טקסט וצ'אט מוצפן יחד עם שידור וידאו מהמכשיר הנייד לחדר הבקרה.

 10. מערכת ביקורות שמירה וסיורי שמירה מבוססת אפליקציה.

 11. מערכת כריזה פנימית למכשירים ניידים, כוללת שימוש בהודעות טקסט או קול.

 12. מערכת לחצני מצוקה אפליקטיבית לטובת עובדים או אישים חשובים.

 13. מערכת אפליקטיבית על הנייד לטובת צוותי תגובה, משטרה, כוחות סיור וביטחון ניידים, טכנאים ואנשי שירות 106 – כולל מערכת הקפצת כוחות Dispatch.

 14. מערכת ניהול בטיחות – שגרות בטיחות, אירועי בטיחות, כמעט אירוע, נהלי בטיחות, כשירות ומדדי ביצוע.

 15. מערכת לניהול מבקרים, ספקים ועובדי קבלן.

 16. מודול לניהול משימות.

 17. מודול ניהול כשירות ארגונית – הדרכות, הסמכות ורישיונות.

 18. יומן פעילות ותאריכון עם מתזמן, למשמרות ואוטומציה.

 19. מערכת לדיווח שעות נוכחות במכשיר הנייד, לטובת שכר – כולל ממשק ל- ERP.

 20. מערכת בקרת מבנה ואחזקה – למיפוי ציוד, ניהול תקלות ותחזוקה מונעת.

 21. מערכת ניהול תיק אתר - תפעול, לוגיסטיקה ותחזוקה – רציפות תפקודית והמשכיות עסקית.

 22. מערכת בקרה ומדידה ארגונית למעקב אחרי ביצועים ארגוניים כולל מערכת ביצוע ביקורות מהשטח.

 23. מערכת דוחות BI כולל Data Mining מובנה בתוכנה (לא חיצוני), המאפשר הצגת דוחות חיים, ניתוח נתונים, גרפים, אנליזות ותחזיות.

 24. מודול ניהול היררכיה וריבוי אתרים מרישוי אחד – מאפשר לארגון להגדיר תחת אותו הרישוי מספר רב של אתרים.

 25. מערכת ניהול לומדות – לבניית תוכניות הדרכה אינטראקטיביות.

הכותב הינו יורם בייביש, יועץ בכיר לטלקומינקציה, מנכ"ל חברת מסר תקשוב המיעצת לראשי ערים בנושאים של פארקים וערים חכמות.

bottom of page